Program Czyste Powietrze
Celem programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza w Polsce. Program oferuje dotacje na wymianę starego źródła ciepła oraz termomodernizację domu jednorodzinnego.

By móc skorzystać z dofinansowania w ramach Czystego Powietrza należy spełnić dwa podstawowe warunki: Program jest adresowany do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą Posiadacze kilku domów jednorodzinnych mogą si e ubiegać o dofinansowanie na każdy z nich Nie ma warunku zamieszkiwania lub meldunku w domu Dofinansowaniem w programie nie są objęte domy w budowie

Jakie okna spełniają wymagania programu Czyste Powietrze? By otrzymać dofinansowanie na wymianę stolarki w ramach programu „Czyste powietrze”, okna i drzwi muszą spełniać wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w zakresie Warunków Technicznych obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.
Oznacza to, że maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła nie mogą przekroczyć w poszczególnych przypadkach:


  • Okna / drzwi balkonowe – 0,90 [W/(m2K)]
  • Okna połaciowe – 1,10 [W/(m2K)]
  • Drzwi zewnętrzne – 1,30 [W/(m2K)]
  • Drzwi/bramy w garażach ogrzewanych – 1,30 [W/(m2K)]

Program „Czyste Powietrze” to świetna okazja, by wyposażyć swój dom w najwyższej jakości stolarkę okienną możliwie najniższym kosztem. Korzystając z rządowych dopłat, zadbasz nie tylko o swoje finanse i bezpieczeństwo, ale również o komfort i ciepło ogniska domowego. Jeśli chcesz skonsultować decyzję dotyczącą zakupu lub możliwości uzyskania dofinansowania na energooszczędne okna Decco, zapraszamy do kontaktu mp_akar_okna@outlook.com